Kardiolog. Słownik kardiologiczny

ABLACJA. Ablacja przezskórna jest mało inwazyjnym zabiegiem kardiologicznym z wykorzystaniem fal radiowych, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym w pracowni elektrofizjologii. Ablację wykonuje się w przypadku:

  • częstoskurczu w węźle przedsionkowo-komorowym
  • ektopowego (samotne ogniska) częstoskurczu przedsionkowego
  • idiopatycznego i pozawałowego częstoskurczu komorowego
  • arytmii nadkomorowej (trzepotanie i migotanie przedsionków)

ANGIOPLASTYKA. W wyniku miażdżycy naczynia krwionośne ulegają zwężeniu lub zamknięciu. Poszerzenie naczyń krwionośnych następuje poprzez wszczepienie cewnika ze specjalnym balonem. Jest to zabieg przezskórny wykonywany w znieczuleniu miejscowym.
Najczęściej angioplastyka kończy się wszczepieniem stentu (protezy naczyniowej przypominającej sprężynkę), którego zadaniem jest podtrzymanie ścianek i zmniejsza ryzyko nawrotu zwężenia. Wykonuje się angioplastykę tętnic wieńcowych, szyjnych, kończyn, narządów wewnętrznych, niekiedy naczyń żylnych.

ANGIOGRAFIA - inwazyjne badanie obrazowe, którego celem jest uwidocznienie światła naczyń krwionośnych. Najczęściej stosowane w przypadku podejrzenia zwężenia tętnic lub żył, niekiedy w chorobie nowotworowej. Podczas badania podawany jest środek cieniujący oraz wykonywana jest seria zdjęć rentgenowskich. Arteriografia – obrazowanie tętnic. Flebografia – badanie żył. Fistulografia – obrazowanie przetok.

ANGIOLOGIA - dział chorób wewnętrznych traktujący o układzie naczyniowym i limfatycznym oraz ich chorobach. Jest działem interny oraz chirurgii. Angiolog - lekarz zajmujący się profilaktyką, leczeniem oraz diagnozowaniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych.

BADANIA KARDIOLOGICZNE

Popularne badania kardiologiczne to m.in.: EKG Holter (całodobowa analiza rytmu serca), usg serca (echo serca), holter ciśnieniowy (całodobowa analiza ciśnienia tętniczego), EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa), RTG klatki piersiowej, badania biochemiczne krwi.

CHOROBY KARDIOLOGICZNE - najczęstsze choroby układu krążenia to: zawał mięśnia sercowego (atak serca), choroba wieńcowa lub niedokrwienna, miażdżyca, udar mózgu, niewydolność serca.

ECHO SERCA

Potoczna nazwa popularnego badania kardiologicznego, której celem jest zobrazowanie pracy serca (mięśnia, zastawek, naczyń wchodzących i wychodzących z serca, przepływów krwi). Kardiologiczne badanie diagnostyczne znane także jako echokardiogram, echokardiografia serca lub ultrasonokardiografia. Echo serca - czytaj dalej...

KARDIOCHIRURGIA – zajmuje się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Kardiochirurgia dziecięca - zajmuje się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym. Kardiochirurgia dorosłych - leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej osób dorosłych.

KARDIOLOGIA

Zajmuje się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem. Lekarz specjalista w tej dziedzinie medycyny to lekarz kardiolog.

KORONAROGRAFIA - badanie przeprowadza się w celu uwidocznienia ew. zwężeń tętnic wieńcowych, prowadzących do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Koronarografia jest badaniem inwazyjnym stosowanym głównie w diagnostyce chorób wieńcowych, wykonywanym np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym (angioplastyką, założeniem "by-passów").